חפש

קטלוג מוצרים חב' מירב

מוצרים ושרותים שהחברה מספקת

 • מערכת השכר הכי מדויקת בישראל, גמישה וידידותית, המבוססת על ניסיון מקצועי רב שנים, מטפלת בכל הסכמי העבודה הקיבוציים הנחתמים במשק ובאה לסייע לדרג הניהולי לבצע ניתוח ותחקור לנתוני השכר באופן מושלם לצורך קבלת החלטות.
  הצג תיאור מלא

  יישומים - מאפיינים

  ·  הכנת שכר במירב בנויה ע"פ כל טבלאות הדרוגים הנהוגות במשק, המתעדכנות מעת לעת ביניהם: סגל אקדמי, מורים, מח"ר,       
      מהנדסים,מנהלי, סגל רפואי וכדומה.

  ·   קליטת נתוני אב, שכר והפקת תלוש במסך אחד אודות להנדסת אנוש גבוהה.

  ·  בניה אוטומטית של רכיבי שכר ע"פ סטטוס העובד.

  · פיצול שכר תקציבי לעובדים למספר מחלקות בתלוש אחד, לפי אחוז, כמות וסכום, כולל פיצול רכיבים אחוזים והעמסתם תקציבית.

  · מערך של קליטות נתונים באופנים שונים המאפשרים בין היתר קליטות מרוכזת לצורך עדכונים ושינויים קבוצתיים בחתך מפעלי, מחלקתי, דירוג, עובדים ורכיב שכר.

  ·  ניהול תשלומים וניכויים עתידיים לעובדים.

  ·  תיאומי מס וביטוח לאומי רטרואקטיביים.

  ·  גילום שכר נטו ורכיבים בודדים.

  ·  קליטת מספר קופות גמל לכל עובד, קרן השתלמות וקרן פיצויים, הכוללים פיצול קופות ע"פ סכום, אחוז ותיקרה.

  · תוכנית לחישוב הפרשים רטרואקטיביים ע"פ הסכמי שכר, דירוג, דרגה, וותק, שינוי בחלקיות משרה, הוצאות רכב, תוספות אחוזיות/סכומיות/כמותיות הפרשים לקופות גמל והשתלמות.

  · תוכנית לניהול מערך הלוואות, מאפשרת לנהל ע"פ הגדרת משתנים פרמטריים הלוואות לכלל העובדים ע"פ שיטת שפיצר של הבנקים וזאת ע"י ניכוי ומעקב בתלוש השכר ובלוח הסילוקין.לנוחיות המשתמש ישנן מס' תוכניות שירות לטיפול ומעקב בהלוואות השונות .

  יישומים כללי

  ·   מאגר ממחושב של אינפורמציה ארגונית היסטורית ורב שנתית של נתוני השכר ונתונים כללים.

  ·    אחזור תלושי שכר על המסך, היסטורי ורב שנתי, הכוללים הדפסה ע"פ דרישה.

  ·  מערכת סימולציה (הדמיה) לצורכי עלות ותמחיר וחיזוי עתידי, מאפשרת העברת נתוני העובדים כולל המצטברים ממפעל הראשי להדמיה ולהיפך לצורך חיזוי מדויק.

  ·   ניהול ומעקב היעדרויות אוטומטי כולל התראות על חריגה לכל סוגי העדרויות וחוקיות ימי ההעדרות בארגון.

  ·   ניהול מספר מפעלים עצמאיים (תיק ניכויים נפרד) או כמפעלים נלווים ( הנהלה, גמלאים).ניתן להעביר עובדים ממפעל למפעל עם כל היסטורית הנתונים.

  ·   אקסולוגית רכיבי שכר בלתי מוגבלת לשימוש שוטף.

  ·   פריסת שכר לביטוח לאומי. תיאומי מס וביטוח לאומי רטרואקטיביים.

  מחוללים והדפסות

  מחולל דוחות מתקדם, אינטגראלי במערכת, המאפשר הפקת דוחות שכר לצורך ניתוח מידע פיננסי, אחזור מידע על כל נתון במערכת והפקת נגזרות ע"י חיתוכי עומק ורוחב סטטיסטים. המחולל מאפשר גישה נוחה והצגה גרפית של הדוחות לנוחות המשתמש וכן ממשק ייצוא אוטומטי ל- Excel  ולקבצי Ascii.  

  ·    מחולל לבנייה והגדרה עצמית של מאות רכיבי שכר בצורה פשוטה וברורה לנוחות המשתמש.

  ·    מחולל תזכורות אוטומטי לביצוע פעולות שכר בזמן אמת ע"פ מס' חתכים.

  ·    מחולל להפקת שקים לעובדים, שמשכורתם לא עוברת לבנק.

  ·    הצגת תלושים על המסך והדפסתם במספר פורמטים: בדיד, חסוי ומעטפית, תלושים במייל ובפורטל העובדים

  ·    מערך דוחות קבועים לשימוש שוטף ביניהם : עלות, תמחיר, תגמולים, 102, פקודת משכורת,פירוט שכר, כרטיס עובד101,       נטו לבנק, דוח ברקאי, דוח השוואת שכר, רשימת נטו לבנק, התחייבות לפיצויים ועוד רבים אחרים.
  ·   הפקה אוטומטית של תביעות מילואים, דמי לידה, אבטלה, תאונת עבודה,טפסי 101 לחתימה ודוח 166 ע"פ הפורמט המקובל במס הכנסה וביטוח לאומי.
  ·   דוחות מיוחדים למשרד האוצר, משרד הפנים, דוח 66  וכו' עבור מועצות ,חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים הנדרשים להגיש דוחות אלה.

  ·   דוח 126 למס הכנסה הכולל הכנת קובץ בצירוף תיעוד מודפס.

   
  אבטחת מידע ומעקב אחר שינויים - המערכת מאובטחת ע"י מערך הרשאות Security מתקדם אשר בעזרתו ובעזרת חתימה אלקטרונית ניתן לעקוב לבצע בקרה אחר השינויים המתבצעים במערכת.

   

  סביבה טכנולוגית

  סביבת עבודה   win7 ומעלה

  בסיס נתונים2008R2  SERVER  SQL ומעלה

  סביבת פיתוח .net c#

  ממשקים - קיים ממשק מובנה אינטגרטיבי למערכות משאבי אנוש ובקרת נוכחות של מירב,  וכן למערכות ERP  ו  Office.

  ממשק משתמש GUI

  ממשק משתמש ידידותי ופשוט להפעלה אודות לנסיון המצטבר ושיפור מתמיד לאור הקשבה לצרכי הלקוחות השונים.


  למידע נוסף:02-6537272

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • שירותי סליקה ושידור ממשק מעסיקים לחברות הביטוח
  הצג תיאור מלא

  קליטה ושידור קבצי הפנסיה במבנה אחיד

  ·         העברת הקבצים לקופות הגמל באמצעים מאובטחים

  ·         העברת תשלום ליצרנים בכפוף לדרישות בקובץ האחיד

  ·         בקרת סליקה וקבלת אישור דיווח תקין!

  ·         איתור שגיאות ושליחת היזון חוזר לטיפול הלקוח!

  ·         מעקב אחר תיקון השגויים וקבלת היזון חוזר מעודכן!

 • מערכת המטפלת בכל הסכמי השכר הייחודיים ברשויות ובשלטון המקומי, ניהול תהליכים בכל מחזור חיי העובד בארגון, ניהול ובקרת נוכחות ברמת העובד והמנהל מהWEB מהסמארטפון, ארכיון מסמכים ומחוללים. דוחות ייחודיים רבעוניים ושנתיים למשרד האוצר והפנים. כלים ניהוליים לקבלת החלטות
  הצג תיאור מלא

  יישומים - מאפיינים

  ·  הכנת שכר במירב בנויה ע"פ כל טבלאות הדרוגים הנהוגות במשק והסכמים ייחודים הנחתמים בשלטון המקומי עבור הרשויות והאיגודים. המערכות מתעדכנות ומטפלות :בשכר בכירים,מח"ר, מנהלי, מהנדסים , וטרינרים, קב"סים וכדומה.
  ·   קליטת נתוני אב, שכר והפקת תלוש במסך אחד אודות להנדסת אנוש גבוהה.

  ·  בניה אוטומטית של רכיבי שכר ע"פ סטטוס העובד.

  · פיצול שכר תקציבי לעובדים למספר מחלקות בתלוש אחד, לפי אחוז, כמות וסכום, כולל פיצול רכיבים אחוזים והעמסתם תקציבית.

  · מערך של קליטות נתונים באופנים שונים המאפשרים בין היתר קליטות מרוכזת לצורך עדכונים ושינויים קבוצתיים בחתך מפעלי, מחלקתי, דירוג, עובדים ורכיב שכר.

  ·  ניהול תשלומים וניכויים עתידיים לעובדים.

  ·  תיאומי מס וביטוח לאומי רטרואקטיביים.

  ·  גילום שכר נטו ורכיבים בודדים.

  ·  קליטת מספר קופות גמל לכל עובד, קרן השתלמות וקרן פיצויים, הכוללים פיצול קופות ע"פ סכום, אחוז ותיקרה.

  · תוכנית לחישוב הפרשים רטרואקטיביים ע"פ הסכמי שכר, דירוג, דרגה, וותק, שינוי בחלקיות משרה, הוצאות רכב, תוספות אחוזיות/סכומיות/כמותיות הפרשים לקופות גמל והשתלמות.

  · תוכנית לניהול מערך הלוואות, מאפשרת לנהל ע"פ הגדרת משתנים פרמטריים הלוואות לכלל העובדים ע"פ שיטת שפיצר של הבנקים וזאת ע"י ניכוי ומעקב בתלוש השכר ובלוח הסילוקין.לנוחיות המשתמש ישנן מס' תוכניות שירות לטיפול ומעקב בהלוואות השונות .


  יישומים כללי

  ·   מאגר ממחושב של אינפורמציה ארגונית היסטורית ורב שנתית של נתוני השכר ונתונים כללים.

  ·    אחזור תלושי שכר על המסך, היסטורי ורב שנתי, הכוללים הדפסה ע"פ דרישה.

  ·  מערכת סימולציה (הדמיה) לצורכי עלות ותמחיר וחיזוי עתידי, מאפשרת העברת נתוני העובדים כולל המצטברים ממפעל הראשי להדמיה ולהיפך לצורך חיזוי מדויק.

  ·   ניהול ומעקב היעדרויות אוטומטי כולל התראות על חריגה לכל סוגי העדרויות וחוקיות ימי ההעדרות בארגון.

  ·   ניהול מספר מפעלים עצמאיים (תיק ניכויים נפרד) או כמפעלים נלווים ( הנהלה, גמלאים).ניתן להעביר עובדים ממפעל למפעל עם כל היסטורית הנתונים.

  ·   אקסולוגית רכיבי שכר בלתי מוגבלת לשימוש שוטף.

  ·   פריסת שכר לביטוח לאומי. תיאומי מס וביטוח לאומי רטרואקטיביים.

  מחוללים והדפסות

  מחולל דוחות מתקדם, אינטגראלי במערכת, המאפשר הפקת דוחות שכר לצורך ניתוח מידע פיננסי, אחזור מידע על כל נתון במערכת והפקת נגזרות ע"י חיתוכי עומק ורוחב סטטיסטים. המחולל מאפשר גישה נוחה והצגה גרפית של הדוחות לנוחות המשתמש וכן ממשק ייצוא אוטומטי ל- Excel  ולקבצי Ascii 

  ·    מחולל לבנייה והגדרה עצמית של מאות רכיבי שכר בצורה פשוטה וברורה לנוחות המשתמש.

  ·    מחולל תזכורות אוטומטי לביצוע פעולות שכר בזמן אמת ע"פ מס' חתכים.

  ·    מחולל להפקת שקים לעובדים, שמשכורתם לא עוברת לבנק.

  ·    הצגת תלושים על המסך והדפסתם במספר פורמטים: בדיד, חסוי ומעטפית, תלושים במייל ובפורטל העובדים.

  ·    מערך דוחות קבועים לשימוש שוטף ביניהם : עלות, תמחיר, תגמולים, 102, פקודת משכורת,פירוט שכר, כרטיס עובד101,       נטו לבנק, דוח ברקאי, דוח השוואת שכר, רשימת נטו לבנק, התחייבות לפיצויים ועוד רבים אחרים.

  ·   הפקה אוטומטית של תביעות מילואים, דמי לידה, אבטלה, תאונת עבודה,טפסי 101 לחתימה ודוח 166 ע"פ הפורמט המקובל במס הכנסה וביטוח לאומי.
  ·   דוחות מיוחדים רבעוניים ושנתיים למשרד האוצר, משרד הפנים, דוח 66  וכו' שהמועצות  והחברות ממשלתיות הנדרשים להגיש דוחות אלה.

  ·   דוח 126 למס הכנסה הכולל הכנת קובץ בצירוף תיעוד מודפס.

   
  אבטחת מידע ומעקב אחר שינויים - המערכת מאובטחת ע"י מערך הרשאות Security מתקדם אשר בעזרתו ובעזרת חתימה  אלקטרונית ניתן לעקוב לבצע בקרה אחר השינויים המתבצעים במערכת.

   

  סביבה טכנולוגית

  סביבת עבודה   win7 ומעלה

  בסיס נתונים 2008R2  SERVER  SQL ומעלה

  סביבת פיתוח .net c#

  ממשקים - קיים ממשק מובנה אינטגרטיבי למערכות משאבי אנוש ובקרת נוכחות של מירב,  וכן למערכות ERP  ו  Office.

  ממשק משתמש GUI

  ממשק משתמש ידידותי ופשוט להפעלה אודות לנסיון המצטבר ושיפור מתמיד לאור הקשבה לצרכי הלקוחות השונים. 


  למידע נוסף:02-6537272

   

 • מערכת השכר הכי מדויקת בישראל, גמישה וידידותית, המבוססת על ניסיון מקצועי רב שנים, מטפלת בכל הסכמי העבודה הקיבוציים הנחתמים במשק ובאה לסייע לדרג הניהולי לבצע בקרה, ניתוח ותחקור לנתוני השכר באופן מושלם.
  הצג תיאור מלא

   

   

  למידע נוסף:02-6537272

 • מערכת שכר עצמאית, המיועדת לארגונים המעסיקים עובדי שטחים מעבר לקו הירוק המערכת מותאמת לדרישות המס המחייבות ולדרישות לשכת התעסוקה
  הצג תיאור מלא
   

  למידע נוסף:02-6537272
 • המערכת מטפלת באיסוף נתוני נוכחות וניתוחם על בסיס הסכמי עבודה מגוונים ביניהם: משמרות,חודשי,שבועי,יומי)מנהלת מעקב והתראות אוטומטיות אחר זכות וניצול ימי היעדרות, מטפלת במגוון סוגי לוחות שנה, מערכת ויזואלית מתקדמת וידידותית למשתמש.
  הצג תיאור מלא
 • מערכת משאבי אנוש לניהול מערך העובדים בארגון מאפשרת לנהל את תיק העובד באופן פרטני ועדכני, מאפשרת לנהל תקנים מול המשרות, לנהל ארכיון מסמכים, ראיונות, קורסים והשתלמויות. ממשק משתמש ידידותי וחדשני
  הצג תיאור מלא
 • למירב פתרונות דיווח נוכחות מגוונים ומותאמים לצרכיי הלקוח המתממשקים למערכת מירב, בין הפתרונות המוצאים ישנם : • שעוני נוכחות • דיווח באינטרנט • דיווח טלפוני •
  הצג תיאור מלא
 • מערכת שכר מרצים באה לענות על הצורך לנהל עובדים חיצוניים הנותנים שירותים לארגון ואינם עובדים מן המניין תוך שליטה ובקרה על התשלומים והחשבונות על בסיס יומי/ שבועי/ חודשי. ניתן לחשב שכר מרצים עם חילוץ מע"מ אוטומטי, טיפול בביטוח לאומי ניכוי מס הכנסה ותיאום מס על בסיס שנתי. ומשולמים דרך מס"ב או בשקים.
  הצג תיאור מלא
 • מודול זה מטרתו לשרת את הארגונים בעלי תפיסת ניהול מתקדמת המאמצים את גישת השקיפות בניהול הנוכחות של העובדים ובכך מאפשרים לעובדים לדווח, לעקוב ולבקר אחר תהלכי הנוכחות שלהם במשרדי הארגון או מחוצה לו או כפתרון חליפי לשעוני נוכחות.
  הצג תיאור מלא
  דיווח נוכחות דרך האינטרנט - WEB CLOCK