חפש

דיווח נוכחות באינטרנט

פתרונות דיווחי נוכחות
 

 Web Clock Merav-  דיווח נוכחות דרך האינטרנטארגונים ועסקים בעלי תפיסות ניהול מתקדמות יכולים להעניק היום שקיפות לעובדים ולשפר את הדרכים בניהול הנוכחות.

"מירב" מספקת לעובדים ולמנהלים ממשק אינטרנטי לנתוני הנוכחות המאפשר צפייה, רישום ותיקון של נתוני הנוכחות ואישורם על ידי העובד והמנהל לפני העברת נתונים למערכת השכר.

           

Web Clock Merav כולל:

·         דיווח ותיקון נתונים-  גישה לנתוני הנוכחות והיעדרות ע"י העובד מכל מקום וזמן בהתאם להרשאה.

·         צירוף מסמכים -  שליחת אישורי מחלה, בקשות לחופשה וכדומה.

·         בקרת מנהלים- יכולת ניתוח תיקון ועדכון נתונים לפני ייצוא למערכות השכר כולל חתימה דיגיטלית.

·         הרשאות-  מתן הרשאות על ידי מנהל המערכת לצפייה, דיווח ותיקון נתונים לעובדים.

·         נעילת חודש ובקרת נעילות- ברמת העובד, מנהל ומנהל HR.

·         התראות על חריגות- בשעות עבודה וזמן מנוחה במבין משמרות.

·         הפקת דוחות-  הפקה והצגה של דוחות הנוכחות ברמת העובדים והמחלקות.

·         בקרה היסטורית ועתידית- יכולת פיקוח ושליטה על נתוני הנוכחות ומעקב אחר שינויים.

·         ממשק אינטרנטי- ידידותי וקל לשימוש.

 להצגת המערכת ולקבלת הצעה מותאמת אישית, צרו קשר: 02-6537272