חפש

טפסים מ.הכנסה, ביטוח לאומי

טפסי מס הכנסה
101 -  כרטיס עובד 101
105 -  הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה  
         מוקטן ממשכורת  בעד עבודת משמרות
    
119 -  בקשה לקבלת חצי נקודת זיכוי ליחיד   
         הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה
    
161 -  הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד
    
161א- הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טפסי ביטוח לאומי

תביעה לתגמולים על פי חוק התגמולים

 

תביעה לתשלום מענק לידה ומענק אשפוז

   

תביעה לתשלום קיצבת לידה לידת שלישיות או יותר

   

תביעה לתשלום  גימלה לשמירת הריון

   

תביעה לתשלום דמי לידה לזכאי לחופשת לידה

   

תביעה לגמלת שאיר על פי חוק הביטוח הלאומי

   

תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה

  

תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים

   

תביעה אישית לתגמולי מילואים

   

תביעה לדמי אבטלה

   

אישור המעסיק על תקופת ההעסקה ועל השכר

   

תביעה  לתשלום דמי תאונה

   

אישור המעסיק על העסקת עובד יומי