חפש

עוז לתמורה

בתאריך 14.8.2011 נחתם הסכם ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות  בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם').

 

ההסכם כולל הוראות בנושא יישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות, וכן הוראות הנוגעות לכלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

ההצטרפות לרפורמה עד שנת הלימודים תשע"ו תהיה וולונטרית, והחל משנת הלימודים תשע"ז תקיף הרפורמה את כלל בתי הספר העל יסודיים.
עד שנת הלימודים תשע"ד ניתן היה להצטרף לרפורמה באופן חלקי, ואילו החל משנת הלימודים תשע"ה ניתן יהיה להצטרף לרפורמה באופן מלא בלבד.

עובד הוראה שהחל לעבוד החל משנת הלימודים תשע"ב, יועסק בהתאם לתנאי הרפורמה. עובד הוראה שהחל לעבוד לפני שנת הלימודים תשע"ב יועסק לפי הרפורמה בהתאם להצטרפות בית הספר לרפורמה (חלקית/מלאה), אך אם עבד כבר לפי "עוז לתמורה", יעבוד לפי הרפורמה גם אם בית הספר עדיין לא עבר לרפורמה.אחוז המשרה ברפורמת "עוז לתמורה" מחושב על פי בסיס משרה של 40 שעות שבועיות ברפורמה מלאה (לעומת 24 עפי שהיה בעולם הישן), והן כוללות בתוכן שעות עבודה פרונטאליות בכיתה, שעות פרטניות לעבודה עם קבוצה המונה עד חמישה תלמידים, ושעות תומכות הוראה לצורך ישיבות, הכנת חומרי למידה, בדיקת עבודות ומבחנים ומפגשים עם הורים.


היקף המשרה המינימאלי ברפורמה הוא 33% משרה, ובמקרה של מורה העובד במספר מקומות, יוכל המורה לעבוד בכל מקום פחות משליש משרה ובתנאי שבסך הכול יעבוד לפחות בשליש משרה.

 אחוז המשרה המקסימאלי בו יוכל עובד הוראה ברפורמה לעבוד יהיה 100% לעובד העובד במקום עבודה אחד (למעט עובד שקיבל אישור מיוחד ממשרד החינוך לעבוד מעל משרה), ועד 125% לעובד הוראה המועסק במספר מקומות.

מנהל העובד לפי רפורמת "עוז לתמורה" לא יוכל להיות מועסק ביותר מ 100% משרה.


עובד הוראה, אשר איננו מנהל בית ספר, העובר לעבוד ברפורמת "עוז לתמורה" יהיה זכאי לתוספת של 42% ברפורמה מלאה.


אחוז התוספת ברפורמת "עוז לתמורה" יעמוד על  7% ברפורמה מלאה (לעומת 10% בעולם הישן).


מנהל העובר לעבוד ברפורמה יהיה זכאי לתוספת "מעבר לרפורמה" בשיעור של 50% ולתוספת 87 מעבר לרפורמה.


כחלק משלים לישום הרפורמה, ולאור חוזר הסמנכ"לית ומנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, חברת מירב מציעה ללקוחותיה המחויבים לרפורמת "עוז לתמורה" פתרון לניהול נוכחות המורים בהתאם לדרישות משרד החינוך.
 
 
הפתרונות המוצעים:

1. לקוחות המשתמשים במערכת "מירב  נוכחות": התקנת שעון נוכחות ביומטרי נפרד למורים ועדכון הסכמי        עבודה במערכת בהתאם לחוזר משרד החינוך.

 2. לקוחות חדשים:
אופציה א': התקנת שעון נוכחות ביומטרי בבית הספר, איסוף הנתונים וקבלת דוחות נוכחות ממערכת "מירב נוכחות" באופן חודשי.
אופציה ב': התקנת שעון נוכחות ביומטרי והתקנת מערכת "מירב נוכחות" בבית הספר המותאמת לדרישות הרפורמה, לניהול עצמאי, שוטף ובמעקב יום יומי אחר נוכחות המורים.

             
לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת השירות/ההדרכה של החברה טלפון: 02-6537272.