חפש

"אופק חדש" בביה"ס היסודיים

רפורמת "אופק חדש" 

משרד החינוך, בשיתוף עם הסתדרות המורים, החליטו על ביצוע רפורמה בשכר המורים ובתנאי עבודתם, בכדי לשפר את שכרם. רפורמה זו, הנקראת "אופק חדש",אמורה להכנס בהדרגה לבתי הספר השונים, כאשר המטרה היא שרפורמה זו תקיף בסופו של דבר את כלל גני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. במסגרת הרפורמה עודכן שכר המורים עפ"י טבלאת שכר חדשה, כאשר הדרגה נקבעת ע"י גף כ"א בהוראה של משרד החינוך. 
 

 
אחוז המשרה ברפורמת "אופק חדש" מחושב על פי בסיס משרה של 36 שעות שבועיות (לעומת 30 כפי שהיה בעולם הישן), והן כוללות בתוכן שעות עבודה פרונטאליות בכיתה, שעות פרטניות לעבודה עם קבוצה המונה עד חמישה תלמידים, ושעות שהיה לצורך ישיבות, הכנת חומרי למידה, בדיקת עבודות ומבחנים ומפגשים עם הורים.
 
 
היקף המשרה המינימאלי ברפורמה הוא 33% משרה (למורה חדש- 50%), ובמקרה של מורה העובד בכמה מקומות, יוכל המורה לעבוד בכל מקום פחות משליש משרה, בתנאי שבסך הכול יעבוד לפחות בשליש משרה. מספר השעות המקסימאלי אותו יכול עובד הוראה ברפורמה לעבוד יהיה 42 שעות שבועיות.
 
 
קידום מורים בדרגות מותנה בכך שעובד ההוראה יהיה בעל תעודת הוראה ותואר אקדמי, יעמוד בקריטריונים לפיתוח מקצועי (יצבור מספיק שעות קורסי השתלמות), ושפרק הזמן בו היה בדרגה קודמת לא יפחת מפרק הזמן שנקבע בהסכם לדרגה זו.
 
 
ברפורמת "אופק חדש" קיימים רק גמולי תפקיד, היות ושאר הגמולים מגולמים בדרגת העובד ומהווים חלק מהבסיס לקביעת השכר. מורה יהיה זכאי לשני גמולי תפקיד לכל היותר.
 
 
אחוז התוספת ברפורמת "אופק חדש" יעמוד על 7% (לעומת 10% בעולם הישן)