חפש

שעון קיץ/חורף

 

שעון חורף/קיץ

 
 לפי חוק שעון קיץ, שאושר בכנסת ב 2013, נקבעו זמנים קבועים לתחילת ולסיום שעון הקיץ בישראל.

 

שעון הקיץ יחול בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 2:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 2:00.
 
בשעה זו עודכן השעון  מ -  ¸  ל-  · 

 

בעקבות התיקון לחוק, ימשך השנה שעון החורף החל מהלילה שבין ה 29 וה 30 לאוקטובר בשעה 2:00 ועד ללילה שבין ה 24 וה 25 למרס בשעה 2:00.
 

מועדי שעון קיץ חורף 2018-2020

טבלת הגדרות לשעון קיץ כפי שמתוכננות לשנים הבאות (בהתאם לחוק שעון קיץ):

שנה

תחילת שעון קיץ    

סיום שעון קיץ

2018

23.3 ז' ניסן תשע"ח 28.10 יט' חשון  תשע"ט

2019

29.3, כ"ב אדר ב' תשע"ט

27.10, כ"ח תשרי  תש"פ

2020

27.3, ב' ניסן תש"פ

25.10,ז' חשון תשפ"א

 הוראות להגדרת השעונים

   לקוחות המשתמשים בשעוני נוכחות שסופקו ע"י חברת "מירב" (שעון קורא קירבה, טביעת אצבע), יש לפעול  לפי ההוראות הבאות: לשעונים היכולת לתמוך במעבר אוטומטי לשעון קיץ וחזרה לשעון סטנדרטי ( קרי "שעון חורף"). אמנם, בד"כ השעונים אינם מסופקים עם הפונקציה מופעלת כבר, אלא יש להגדיר זאת בשעון. להלן הנחיות כיצד להפעיל את הפונקציה הזו. תחילה נחלק בין שני סוגי שעונים על פי הדגם  /דגמים שברשותכם:

 

שעונים בעלי מסך שחור לבן - דגמים T110' T112, T30' S300 

1. MENU -> אפשרויות ->הגדרות מערכת

2. לדפדף מטה עד DLST  ( יתכן וכתוב במפורש "שעון קיץ" ) - ולשנות למצב "כן"

3. להכנס ב- Enter DLST  ( יתכן וכתוב במפורש "תחילת שעון קיץ") לקבוע מתי מתחיל שעון קיץ.

יש לקבוע חודש, יום וזמן של המעבר כפי שרשום במסך:

MM-DD 24H 

 0 – 0 0:0

"MM" – פירושו חודש

"DD" – יום

דוגמא: שעון קיץ מתחיל ב 27.03 בשעה 02:00 לפנות בוקר

יוזן בשעון: 02:00 27- 03

4. להכנס ב "סטנדרטי" לקבוע מתי מסתיים שעון קיץ.

( ישנם שעונים בהם כתוב במפורש "סיום שעון קיץ")

יש לקבוע חודש, יום וזמן של המעבר כפי שרשום במסך:

MM-DD 24H 

 0 – 0 0:0

"MM" – פירושו חודש

"DD" – יום

דוגמא: שעון קיץ יסתיים ב 25.10 בשעה 02:00 לפנות בוקר

יוזן בשעון: 02:00  10-25 

במידה ולא מצאתם בשעון הגדרות ל – DLST או "שעון קיץ", אפשר כמובן לשנות ידנית את השעה בדרך הבאה:

1. יש לגשת אל שעון הנוכחות.

2. לחץ MENU  ... השעון יצביע על User Manage  . 

3. דפדף מטה פעם אחת בעזרת החיצים... עמוד על Options .

4. לחץ OK ... השעון יצביע על System Opt .

 5. לחץ OK  ... השעון יצביע על Date Time .

6. לחץ OK  ... השעון יציג תאריך ושעה. 

7. בעזרת החיצים נווט לשדה הרצוי . 

8. שנה ערכים ע"י הקלדה ישירה

 9. לחץ OK  ליציאה.

 

שעונים בעלי מסך צבעוני – דגמים T500, X600

 

1. נכנסים לשעון בעזרת המקש M/OK  או Menu ( בהתאם לדגם שברשותכם )

2. בעזרת החיצים תגיע ל -"שעה ותאריך" וכנס שם למסך ההגדרות.

3. נווט לשדה "שעון קיץ" והחלף למצב ON 

4. שם, הגדר מועד להתחלת שעון קיץ

5. שם, הגדר מועד לסיום שעון קיץ

שים לב "M" – חודש

 "D"– יום

H – שעה

M – דקות

 

הערה כללית חשובה

גם אם ראיתם שפונקצית שעון קיץ לא הופעלה עד היום (השעון מצב "שעון קיץ - לא"), ואתם באים כעת לכוון מתי יעבור אוטומטית לשעון חורף, מומלץ מאד להזין גם את המועד בו נכנסנו לשעון קיץ למרות שמועד זה כבר עבר.

אם אינכם זוכרים בדיוק מתי זה היה, יש להזין לפי 27 למרץ בשעה 02:00 לפנות בוקר.

לקוחות המחזיקים שעוני נוכחות אחרים, יש לעדכן את שעון הנוכחות לפי ההנחיות שקיבלתם מיצרן השעון (הספק) בפעם הקודמת. למקרה של בעיה , יש לפנות לספק השעון.

   לקוחות המשתמשים בדיווח נוכחות דרך ה - WebClock  (אינטרנט) של חברת "מירב" יש לוודא שהשרת מוגדר לשינוי אוטומטי לשעון קיץ/חורף. לצורך בדיקה יש לפנות למנהל המחשוב של הארגון או לבצע את הפעולות הבאות לבדיקה:

1.להכנס ללוח בקרה.

2. לחץ על תוכנית תאריך ושעה.

3. לחץ על לשונית איזור זמן

4. וודא שישנו V לצד ההודעה בתחתית החלון " התאם שעון אוטומטית לשינוי שעון חורף"

5. במידה והשעון לא מתעדכן יש לשנות ידנית את השעה בתוכנית תאריך ושעה.

 

לקוחות המשתמשים בדיווח הטלפוני אין צורך בפעולת עדכון השעה.

 

*הערה למשתמשי התוכנה:

יש לוודא ששעון המחשב בתחנות העבודה מכוון אף הוא וכן שרת הארגון, במידה והמערכת מותקנת בשרת. יתכן ומוגדר בשרת לסנכרן את שעוני המחשב אוטומטית. יש לבדוק נושא זה עם מנהל המחשוב\רשת בארגונכם.