חפש

בתי ספר שש-שנתיים

בתי ספר שש שנתיים (כיתות ז-יב) מחוייבים לפעול בהתאם לשתי הרפורמות- רפורמת "אופק חדש" בחטיבת הביינים, ורפורמת "עוז לתמורה" בחטיבה העליונה.
 
שילוב זה יוצר מספר בעיות כיוון שהרפורמות שונות במרכיבים בסיסיים כגון בסיס המשרה (40 שעות ב"עוז לתמורה", 36 ב"אופק חדש"), בטבלאות השכר, בהגדרת שעת עבודה (45 דקות ב"אופק חדש" ו60 דקות ב"עוז לתמורה") ועוד.
 
שילוב זה של שתי הרפורמות מצריך פרסום נהלים יחודיים עבור  בתי ספר אילו.

 
 
לפי הנחיות משרד החינוך, בבתי ספר שש שנתיים, רצוי למנות רכז מקצוע עבור כל חטיבה בנפרד.
אך, במידה ובית הספר ממנה למרות זאת רכז אחד עבור שתי החטיבות, יחושב גמול ריכוז המקצוע שיקבל עובד ההוראה לפי סכום שכר הבסיס בחטיבה העליונה ושכר הבסיס בחטיבת הביניים מחולקים באחוז המשרה הכולל ומוכפלים באחוז הגמול המגיע לעובד.
(בתוכנת "מירב" בוצעה התאמה לנושא ונפתח רכיב שכר המבצע את החישוב בצורה אוטומטית)