חפש

רפורמה בשירות הציבורי

הרפורמה שיזמו שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, וראש הממשלה נתניהו לקידום נשים בשירות הציבורי ולצמצום פערי השכר בין גברים לנשים בציבור זה, אושרה ע"י הממשלה.

ההצעה, המתבססת על המלצות הוועדה הציבורית לקידום ולשילוב נשים בשירות המדינה, תאפשר הכרה בעבודה מהבית של הורים לילדים עד גיל 12 כעבודה בשעות נוספות. החלטה זו אמורה להקל על אפשרויות הקידום של נשים שנמנעו בעבר משירות בתפקידים מסוימים עקב שעות העבודה הרבות הנדרשות, מחסום שיוסר כעת היות וניתן יהיה לבצע חלק משעות העבודה מהבית ללא צורך בשהות נוספת במשרד.

בשלב ראשון, תופעל תוכנית זו כפיילוט בכל משרדי הממשלה בקרב הורים המדורגים בדרגות ניהול 40-42 ומעלה בדירוג המח"ר. ההצעה תכלול גם פתרונות לדרכי דיווח ובקרה שיאפשרו פיקוח הולם על העבודה הנעשית בבית.

לפי ההצעה, שעות העבודה מהבית יוכרו כשעות נוספות, ועובד יוכל לממשן רק לאחר שהשלים את מכסת שעות העבודה הרגילות לאותו יום במשרד.