חפש

דירוג מח"ר

 

דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח)- דירוג זה משמש במגזר הציבורי לצורך הגדרת עובדים בעלי תואר אקדמאי.

בדירוג זה ידורגו עובדים בעלי תואר אקדמי באחד ממקצועות מדעי החברה והרוח, המועסקים במשרות המצריכות השכלה אקדמאית במקצועם.

הוותק בדירוג זה ייקבע עפ"י שנות העבודה מיום סיום הלימודים לקבלת התעודה, ובתנאי שתקופת העבודה היא במקצוע המזכה בדירוג המח"ר, או בדירוג מיוחד למקצוע.

מתח הדרגות התחילי בדירוג המח"ר לא יהיה נמוך מ 35-37.

 

עובד בדירוג המח"ר זכאי להפרשות לקרן השתלמות ולקרן ידע.

עובדים בדירוג זה זכאים לתוספת איזון, ולכלל תנאי העבודה, התוספות וההטבות החלים במקום עבודתם.