חפש

תוספות בדירוגים

 
מענק יובל
 

מענק יובל הינו מענק בשיעור של 60% משכרו של העובד, המשולם במגזר הציבורי אחת לשנה. המענק משולם לעובדים שוותק עבודתם במקצוע (ותק מוכר) עומד על  25 שנות עבודה ומעלה, כאשר רופאים, משפטנים ועובדי הוראה שאינם מועסקים בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה, זכאים למענק רק לאחר שהשלימו לפחות 30 שנות ותק. הזכאות למענק מבוססת על עבודה ב- 12 החודשים שקדמו לתשלום, ולכן הוא מחושב באופן יחסי בהתאם למספר חודשי העבודה שעבד העובד בשנה שבעדה משולם המענק.