חפש

שווי שימוש ברכבי מאגר

רשות המיסים פרסמה עדכון לגבי חישוב שווי שימוש ברכב לרכב מאגר- רכב שניתן לעובד לצורך ביצוע עבודתו, אך אינו מוצמד לעובד ספציפי ומועבר בין העובדים לפי הצורך.

לפי ההנחיות, במידה והרכב לא נותר בידי העובד למשך הלילה, או שהרכב נשאר בידי העובד ללילה באופן חד פעמי ביום בו עבד עד לשעות הלילה (אך לא למשך סוף השבוע)- אין לזקוף שווי שימוש.

בנוסף, במקרה והרכב נשאר בידי העובד למשך הלילה פחות מעשר פעמים באותו החודש, ומוחזר למחרת למקום העבודה, יחושב שווי הרכב באופן יחסי.