חפש

השתלמות מנורה מבטחים - מירב

השתלמות מנורה מבטחים -מירב 

נושא ההשתלמות הביטוח הפנסיוני במדינת ישראל

הביטוח הפנסיוני במדינת ישראל
הפנסיה בכובע המעסיק
קרנות פנסיה חדשות - מסלולי ביטוח,
השקעה ופרישה, משמעות התקנון.

ההרצאה הועברה ע"י יהודה בן ישעיה  - מנהל חטיבה עסקית ירושלים

ביטוח מנהלים על ציר הזמן
קרנות פנסיה ותיקות
פנסיה תקציבית
פיצויי פיטורין (סעיף 14 )

ההרצאה הועברה ע"י - אהוד ברקת מ"מ מנהל חטיבה עסקית ירושלים

ביטוח לאומי ומיסוי קופות גמל וטופס 161

ההרצאה הועברה ע"י יורם אזרד -  יועץ מס ופרישה

פנסיה בעולם הטכנולוגי
פורטל מעסיק, my פנסיה

ההרצאה הועברה ע"י - מנהלת השיווק מנורה מבטחים