חפש

יום עיון בנושא פנסיה יולי 2015

יום ה', ה 16 ליולי 2015, במשרדי מנורה מבטחים-גן טכנולוגי מלחה קניון מלחה, ירושלים

בהשתתפות: יהודה בן ישעיה, מנהל חטיבה עסקית ירושלים ואוהד ברקת, מנהל חטיבת מכירות ומ"מ  

קהל היעד: לקוחות "מירב", חשבי שכר, מנהלי חשבונות ומנהלי משאבי אנוש


להלן סדר היום:

9:00-9:30 
 התכנסות וכיבוד
9:30-9:40  דברי פתיחה
9:40-11:00  הביטוח הפנסיוני במדינת ישראל

» הפנסיה בכובעהמעסיק קרנות פנסיה חדשות - מסלולי ביטוח, השקעה 

   ופרישה,משמעות התקנון.
11:00-11:15  הפסקה
11:15- 12:30                     ביטוח מנהלים על ציר הזמן

» כיסויי קרנות פנסיה ישנות - ותיקות, תקציבית, פיצויים ופיטורין (ס' 14).
12:30-13:00  הפסקת צהריים
13:00-14:00  ביטוח לאומי ומיסוי קופות הגמל

» טופס 161
14:00-14:15  הפסקה
14:15-15:00  פנסיה בעולם הטכנולוגי