חפש

צו הרחבה לעובדים הסוציאליים 03/2017

צו ההרחבה לעובדות והעובדים הסוציאליים במגזר ספקי השירותים, פורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ביולי 2015, ומטרתו השוואת תנאי השכר והתנאים הסוציאליים של עו"ס בשירותים החברתיים המופרטים, לאלו של העו"ס בשלטון המקומי. הצו חל על כל עובד ועובדת אשר העסקתם נדרשת במסגרת מכרזים של משרדי הממשלה. הכוונה היא לכל מי שממלאים תפקידים אשר תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים הם בין תנאי הסף עבורם, כפי שהוגדרו במכרז לאספקת השירות.

צו ההרחבה נכנס לתוקף ב-1 במרץ 2017, והחל ממועד זה הוא הוראה מחייבת עבור המעסיקים עליהם הוא חל.

מעסיק שאינו פועל על פיו ביחס לעובדים עליהם צו ההרחבה חל, פוגע בזכויותיהם, וחשוף לתביעה בבית הדין לעבודה, כמו גם לסנקציות מצד המשרד הממשלתי המפקח על פעילותו. יודגש, כי אין להתנות מתן זכויות מתוקף צו ההרחבה, בקבלת תקציב כזה או אחר ממשרדי הממשלה, ומיום כניסת הצו לתוקף על המעסיק לפעול על פיו ללא תלות בתקציב המועבר לו.

את נוסח הצו המלא ניתן למצוא באתר האיגוד - www.socialwork.org.il ובאתר משרד הכלכלה.

מידע נוסף למעסיקים, לרבות הנחיות לחישוב השכר והתוספות השונות, ניתן למצוא באתר האיגוד.

חברת מירב מתמחה במתן פתרונות תוכנה לאוכלוסיית העובדים הסוציאליים בעמותות, ברשויות וארגונים פרטיים מזה למעלה מ20 שנה.

מערכת השכר של מירב מותאמת לניהול אוטומטי של צו ההרחבה על כל תנאיו שחל מתאריך 03/2017.

             עובדים סוציאלים בעמותות

עובדים סוציאלים ברשויות

עובדים סוציאלים במרכזים קהילתיים

  עובדים סוציאלים בגופים מתוקצבים ופרטיים

לקוחות שעד היום לא הייתה ברשותם מערכת שכר דרוגים לטיפול בסקטור העובדים הסוציאליים ובכלל מוזמנים לפנות לחברת מירב למתן מידע משלים ולהצטרפות   בטל' 02-6537272