חפש

מודול תלושי שכר ובאינטרנט

אתר להפקת תלושי שכר וטפסי 106 - Merav Payroll Online


אושר סופית בתאריך 27 ביוני 2017, ג' בתמוז תשע"ז: עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני, ולא מודפס

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום סופית תקנות, לפיהן מעסיק רשאי להציע לעובד לקבל את תלוש השכר שלו לא כתלוש מודפס, אלא באמצעות אתר אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי או מטעם המעסיק. זאת בתנאי שהעובד הביע את הסכמתו לכך בכתב, והוא יוכל לשנות את החלטתו בכל עת. בנוסף, גם אם בחר העובד בקבלת התלוש באמצעים אלקטרוניים, התלוש יהיה ניתן להדפסה. כמו כן, המעסיק יהיה מחויב לאפשר לעובד לקבל תלושי שכר מודפסים לתקופה שלא תפחת משבע שנים אחורנית


אתר להפקת תלושי שכר 

חברת מירב מעמידה לרשות לקוחותיה את "מודול התלושים" לרכישה והתקנה באתר הלקוח או בשרתי מירב.

המערכת מאפשרת לעובד להיכנס באופן מקוון עם שם המשתמש והסיסמא לסביבתו האישית ולבחור מתוך התפריט את התלושים הרצויים להצגה ברמה הרב שנתית, שנתית וחודשית, ובהתאם לצורך להדפיסם.

"מודול התלושים" מבוסס אינטרנט, מאפשר לארגון לשתף את עובדיו במידע אודות השכר, הפקת תלושים וטפסי 106, באופן מלא ועדכני תוך שקיפות מלאה בין העובד למעסיק.


מאפייני המערכת

·      התלושים יטענו לאתר בסיום הכנת השכר, ע"י חשב השכר.

·      המערכת הינה מערכת עצמאית המותקנת בשרתי הלקוח או בשרתי "מירב"

·      המערכת תתעד את היסטורית התלושים ברמה החודשית והשנתית בארכיון.

·      טפסי 106 כולל חתימה אלקטרונית, יטענו לאתר אחת לשנה.

·      ניהול הרשאות, יבוצע ע"י החשב מתוך מערכת השכר.

·      במידע בתלושים וטפסי 106 יעשו בשקיפות מול העובדים. 

לקבלת פרטים נוספים  - 02-6537272