חפש

צו הרחבה- קיצור שבוע העבודה

ב 15/3/2018 הורחב ההסכם הקיבוצי בנושא קיצור שבוע העבודה בישראל, והוא יחול על כלל המשק.
 
בהתאם לצו ההרחבה, יופחת מספר שעות העבודה החודשיות בישראל החל ב 1/4/2018 מ 186 שעות ל 182 שעות, ובהתאם יופחת מספר שעות העבודה השבועיות ל42.
 
הפחתת שעות העבודה תחול רק על עובדים שטרם כניסת הצו לתוקף עבדו יותר מ 42 שעות שבועיות, ואילו עובדים שמספר שעות עבודתם השבועיות נמוך מ42 ימשיכו לעבוד כפי שעבדו טרם הצו.
 
בנוסף, קובע הצו כי להפחתת שעות העבודה לא תהיה השפעה על השכר המשולם לעובד, והשכר ישולם כפי ששולם טרם ההפחתה.
 
 בהתאם לכך, יחול גם שינוי באופן חישוב השעות הנוספות לעובדים, והן יחושבו על בסיס השעות העודפות על 42 שעות שבועיות, במקום על בסיס השעות העודפות על 43 שעות שבועיות כפי שהיה טרם כניסת הצו לתוקף.
 
עוד קובע הצו, כי הפחתת השעות, באם תדרש, תבוצע בדרך של קיצור שעות העבודה ביום מסויים ולא ע"י פיזור ההפחתה על ימי השבוע