חפש

צו ההרחבה לקיצור שעות העבודה במשק- עובדים שעתיים

על מנת שצמצום שעות העבודה לא יפגעו בשכרו של העובד השעתי, סעיף 2.8 לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק קבע:
 
ערך השעה יחושב על בסיס 182 שעות במקום 186 שעות. כתוצאה מכך, גובה ערך השעה לעובד שעתי המועסק במשרה מלאה יעלה בהתאמה.
 
לעובדים המקבלים שכר מינימום לשעת עבודה, ערך השעה של עובד שעתי המועסק במשרה מלאה יעלה מ 28.49 ש"ח ל 29.12 ש"ח