חפש

מירב - סליקת גמל והשתלמותמירב פנסיה - מבצעים שירותי סליקת גמל עבורכם

 החל מהתאריך ה- 1.2.2019 תקנות הדיווח הפנסיוני מחייבות כל מעסיק לדווח באופן חודשי באמצעות קובץ אחיד את ההפרשות לקופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות ההשתלמות. 

אז מה השירות שלנו בעצם כולל   ?

 

·              קליטה ושידור קבצי הפנסיה במבנה אחיד

·         העברת הקבצים לקופות הגמל באמצעים מאובטחים

·         העברת תשלום ליצרנים בכפוף לדרישות בקובץ האחיד

·         בקרת סליקה וקבלת אישור דיווח תקין!

·         איתור שגיאות ושליחת היזון חוזר לטיפול הלקוח!

·         מעקב אחר תיקון השגויים וקבלת היזון חוזר מעודכן!

 לפרטים יש לפנות לשירות לטל' 02-6537272